Auditor 1l
Характеристики
Склад
Природні біогенні гідроксикарбонові кислоти
Аніонні ПАР з високою поверхневою активністю
----------------------------
---------------------
Тара:
1 л, 5 л
Матеріали для завантаження:
Ад’ювант AUDITOR® застосовується у підготовці бакової суміші з водою, що має підвищений рівень жорсткості, та для корекції рівня pH.
  • виключає утворення осадових часток і випадіння осаду у разі використання води з підвищеною жорсткістю;
  • утворює хелатні комплекси з катіонами солей жорсткості (кальцій, магній, залізо), переводячи їх у форму, яка легко засвоюється рослинами;
  • знижує рН бакової суміші до нейтральних значень, забезпечуючи стабільність ЗЗР;
  • дозволяє повною мірою розкрити потенціал усіх компонентів бакової суміші;
Робочий розчин формується у день обробки.
Норма витрати препарату становить 2,5-35 мл на 10 л води залежно від жорсткості води. Для пом’якшення води середньої жорсткості досить 6 мл на 10 л води.Препарат може використовуватись сумісно з протруйниками, інокулянтами, пестицидами, регуляторами росту, мікродобривами та біопрепаратами.
АД'ЮВАНТ AUDITOR®

ЗАСТОСУВАННЯ

Жорсткість води,
ppm (CaCO3)
Жорсткість води,
мг екв./л (Ca2+)
Норма внесення препарату*, мл/100 л води
200
400
500
1000
1500
2250
3250
4,0
8,0
10,0
20,0
30,0
45,0
65,0
25
50
60
120
175
260
380

*Норма внесення препарату AUDITOR® для зниження рН до певного рівня залежить від складу домішок жорсткості води (аніони – сульфат, карбонат, хлорид і катіони – залізо, кальцій, магній тощо), тому попередньо необхідний експериментальний підбір.