При обробці насіння препаратом для обробки посівного матеріалу ВИМПЕЛ®-К (2-3%  розчин) з властивостями стимулятора:
 • збільшується сила росту паростків, енергія проростання та польова схожість  –  до 5%, що дає можливість сформувати задану густоту стояння рослин;
 • відбувається посилений ріст кореневої системи, утворення додаткових коренів, в результаті чого стійкість рослин до посухи підвищується на 25-30%.

Щоб збільшити схему застосування препарату на коренеплідних культурах (моркві, столових буряках), натисніть на зображення:

Застосування комплексного мікродобрива для обробки насіння ОРАКУЛ® насіння (5% розчин) у цій баковій суміші, забезпечує збалансоване живлення молодих паростків всіма необхідними макро- та мікроелементами.
Обробка рослин від сходів і до припинення інтенсивного росту стимулятором росту рослин ВИМПЕЛ 2® 0,5 л/га:
 • прискорює обмінні процеси в тканинах, рослини інтенсивніше засвоюють елементи живлення з ґрунту та мікродобрив при позакореневому підживленні, ефективність яких зростає на 30%;
 • нівелює в баковій суміші з гербіцидом фітотоксичну дію останнього та швидше виводить рослини зі стресу, що проявляється у інтенсивнішому нарощуванні вегетативної маси;
 • збільшує ефективність використання пестицидів на 20-25%;
 • рослини економно витрачають вологу, знижується коефіцієнт водоспоживання;
 • покращує фотосинтетичну діяльність листя;
 • зростає площа листкової поверхні;
 • знижує в 2-2,5 рази інтенсивність розвитку хвороб;
 • посилює розвиток та активність ґрунтових мікроорганізмів у 1,5-2 рази;
 • підвищує посухостійкість та жаростійкість рослин;
 • збільшує врожайність, покращує товарність, якість та лежкість коренеплодів.

Зауважте: стимулятор росту рослин ВИМПЕЛ 2® затверджений для використання в органічному сільському господарстві.

Додавання комплексного універсального мікродобрива ОРАКУЛ® мультикомплекс 1,0-2,0 л/га у ці періоди забезпечує рослини всіма необхідними елементами живлення незалежно від зміни погодних умов чи фізіологічного стану ґрунту. При цьому:
 • збільшується висота рослин;
 • підвищується вміст сухих речовин та цукрів;
 • зростає маса гички та коренеплодів;
 • збільшується врожайність.

Фото надане нашими вдячними клієнтами

Використання 
мікродобрива ОРАКУЛ® колофермин бору 0,5-1,0 л/га зумовлене підвищеною потребою коренеплідних до цього елементу. При цьому стимулюється ріст та розвиток рослин, зростає цукронакопичення.
Обробка мікродобривами ОРАКУЛ® (S, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Со, Mg) проводиться за дефіциту відповідних елементів.
Застосування стимуляторів росту ВИМПЕЛ 2® та ВИМПЕЛ®-К з мікродобривами серії ОРАКУЛ® в технології вирощування коренеплідних культур (обробка насіння + обробки рослин у фазі змикання листків в рядках та через 10-14 діб після попередньої) збільшує врожайність на 120-145 ц/га.