Високоефективне сірчане мікродобриво ОРАКУЛ® сірка актив із властивостями фунгіциду та акарициду, створене за технологією PowerShield 3

Біологічно активний сірчаний компенсатор для позакореневих обробок польових, овочевих та багаторічних культур, створений за технологією PowerShield 3.

PowerShield 3 – принципово новий підхід у створенні продуктів для аграріїв, який дозволяє отримати захисний вплив на рослину у трьох та більше векторах дії. ОРАКУЛ® сірка актив – це препарат, що не тільки ефективно компенсує нестачу сірки, але й має потужні фунгіцидні та акарицидні властивості. Унікальний склад препарату ОРАКУЛ® сірка актив забезпечує високу біологічну ефективність у протидії справжній борошнистій росі, оїдіуму, американській борошнистій росі, кліщам та профілактику розвитку сірої гнилі та альтернаріозу. У розчиненому стані препарат формує структури, які створюють високодисперсні субмікронні частинки сірки, що забезпечують максимально швидке проникнення діючої речовини в тканини листя.

ОРАКУЛ® сірка актив за біологічною активністю перевершує відомі широкому загалу фунгіциди неорганічної природи, до складу яких входить колоїдна мелена сірка, вміст сірки в яких складає 800 г/кг. Річ у тому, що препарат ОРАКУЛ® сірка актив являє собою підібрану композицію неорганічних кисневмісних і безкисневих сполук сірки з лужними металами, а також неорганічних сполук, які містять азот у різних формах. У процесі розчинення та реакції з киснем утворюються наночастинки молекулярної сірки з середніми розмірами 20-25 нм (нанометрів, 10-9 м), які з часом збільшуються до кластерів розмірами 100-1000 нм. Для порівняння: розмір ядра клітини складає 10 мкм (у 500 разів більше за частинку сірки), продихова щілина – 16х4 нм, а сама клітина досягає 20 мкм (у 1000 разів більше за частинку сірки).

Щодо препаратів на основі колоїдної меленої сірки, вони виробляються з використанням звичайного механічного подрібнення, при якому не можна отримати дрібнодисперсні частинки сірки (із середнім розміром частинок менше за 8 мкм). Ця особливість сірки пояснюється переважно низькою температурою плавлення, яка не дозволяє проводити інтенсивну механічну обробку, оскільки під час інтенсивного подрібнення порошок нагрівається і частинки сірки починають злипатися, утворюючи агломерати.

Проникнення сірки відбувається не механічним шляхом через пори та відкриті продихи, а переважно методом фізичної дифузії через кутикулу і модифіковані епідермальні структури, такі як клітини продихів і трихоми. Тому малий розмір частинок дозволяє рівномірно розподілити діючу речовину по поверхні листя та за короткий термін проникнути в тканини листя й ефективно усунути нестачу сірки в тканинах або боротися з хворобами (Зображення 1).

Світлі ділянки – наночастинки сірки, розташовані в поглибленнях між клітинами рослини

Зображення 1. Світлі ділянки – наночастинки сірки, розташовані в поглибленнях між клітинами рослини.

Під час використання фунгіцидів і мінеральних добрив на основі сірки, таких як колоїдна сірка і сульфат амонію, кристали сірки через свій великий розмір тривалий час зосереджуються на поверхні листя і після висихання можуть обсипатися з рослини або ж під час дощу змитися з поверхні, знижуючи свою ефективність.

Якщо уважно розглянути процес перетворення водного розчину ОРАКУЛ® сірка актив у скляній тарі, то можна помітити, що розчин спочатку набуває прозорого жовтого кольору і лише через деякий час (залежно від якості води) втрачає свою прозорість, що свідчить про насичення розчину та утворення сірчаних наночастинок. Отже, щойно розчинений препарат ОРАКУЛ® сірка актив здійснює перехід діючої речовини в наностан, який триває протягом 1 години, і цей процес може здійснюватися у баку обприскувача або вже на поверхні листя рослин.

У результаті лабораторного порівняння фунгіцидної активності препаратів, що складаються з мікрочастинок (колоїдна сірка) і наночастинок (безкисневі сполуки сірки), було виявлено: препарат, який містить наночастинки сірки, в десятки разів перевершує за ефективністю препарат, що складається з сірки мікронних розмірів (Діаграма 1).

Критична концентрація препаратів сірки мікронного розміру і наночастинок, що призводить до повного знищення колонії грибівДіаграма 1. Критична концентрація препаратів сірки мікронного розміру і наночастинок, що призводить до повного знищення колонії грибів: 1- Trichophyton  mentagrophytes var. gypseum (seu granulosum); 2 – Penicillium notatum; 3- Аspergillus niger; 4- Саndida аlbicans.

У польових умовах через вплив кліматичних факторів ця різниця може бути дещо меншою. У наших дослідженнях ОРАКУЛ® сірка актив має як мінімум у 4 рази потужніший фунгіцидний ефект, ніж звичайна колоїдна сірка, що було доведено у 2013 році на базі Інституту виноградарства і виноробства «Магарач» у межах випробувань проти борошнистої роси (оїдіуму) на винограді (Таблиця 1). Приклад розрахунку: еталон (препарат на основі колоїдної меленої сірки) – 5 кг/га х 800 г/кг=4 кг/га сірки, ОРАКУЛ® сірка актив – 304 г/л х 3,5 л/га=1 кг/га.

Таблиця 1. Динаміка розповсюдження оїдіуму та ефективність препаратів, сорт Бастардо магарацький, Інститут виноградарства і виноробства «Магарач», 2013 р.

ВАРІАНТ ДОСЛІДУ РОЗВИТОК
(НА ГРОНАХ), %
РОЗВИТОК
(НА ЛИСТІ), %
ТЕХНІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
(НА ГРОНАХ), %
ТЕХНІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
(НА ЛИСТІ), %
I. Контроль 100 64,0
II. Еталон (препарат на основі колоїдної меленої сірки) (7-разова
обробка), 5 кг/га
13,2 6,9 86,8 89,2
III. ОРАКУЛ® сірка актив (7-разова
обробка), 3,5 л/га
15,1 7,9 84,9 87,6
НІР05 11,6 5,6

ОРАКУЛ® сірка актив не тільки ефективно стримує розвиток захворювання, але й покращує якість виноматеріалу, підвищуючи цукристість соку (Таблиця 2).

Таблиця 2. Урожай та його якість, сорт Бастардо магарацький, Інститут винограду і вина Магарач, 2013 р.

ВАРІАНТ ДОСЛІДУ МАСОВА КІЛЬКІСТЬ ГРОН,
ШТ./КУЩ
СЕРЕДНЯ ВАГА
ГРОНА, Г
УРОЖАЙ КГ/КУЩ КОНЦЕНТРАЦІЯ
ЦУКРІВ, Г/ДМ3
I. Контроль 22 85 Урожай на контролі
некондиційний, непридатний
для приготування вина
II. Еталон (препарат на основі колоїдної меленої сірки) (7-разова
обробка), 5 кг/га
24 139 3.4 225
III. ОРАКУЛ® сірка актив (7-разова
обробка), 3,5 л/га
23 125 3.1 238
НІР05 4.8 16 0.4 16

Ще одна властивість, що вигідно відрізняє ОРАКУЛ® сірка актив від препаратів на колоїдній сірці – це температура активності діючої речовини. Колоїдна сірка в період низьких температур працює не так ефективно, особливо коли температури опускаються нижче  за +15°С. Це обмежує можливість її застосування восени та рано навесні. Використання безкисневих сполук сірки дозволяє вивільняти сірку практично незалежно від температури навколишнього повітря. Звичайно, залежність є, але все-таки вона не настільки істотна, як у випадку з елементарною колоїдною або меленою сіркою.

ОРАКУЛ® сірка актив та його розчин мають різкий запах. Тому виникають упередження стосовно доцільності застосування препарату в суміші з іншими ЗЗР, але вони абсолютно безпідставні. Коли наносірка розчиняється у воді з іншими препаратами, спостерігається швидке помутніння розчину і виділення їдкого запаху тухлих яєць. Це абсолютно нормальна річ, оскільки сірка в цей час перебуває в дрібнодисперсному наностані. На якість обприскування це жодним чином не впливає. Проте цей факт не виключає проведення попереднього змішування компонентів на сумісність. Заборона на внесення повинна бути прийнята тільки за умови наявності відстояного осаду як мінімум по годині з початку експерименту. З увімкненим змішувачем бака обприскувача можна проводити обробки впродовж тривалого часу, при цьому фільтр або форсунки не забиватимуться. Єдина небезпека – виділення їдкого газу. Під час змішування необхідно застосовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання, але цей газ токсичний також і для сільськогосподарських шкідників. Тому обробку посіву можна розглядати як інсекто-акарицидний захист з відлякувальним ефектом.

Регламенти застосування препарату ОРАКУЛ® сірка актив

Препарат використовується на польових культурах як протруйник насіння для прискорення росту рослин на ранній стадії розвитку і профілактики захисту від розвитку патогенних грибів. Витрата – 0,5-1,0 літр препарату на 1 тонну насіння.

Вегетаційні листкові обробки здійснюються нормою 1-2 л/га для польових культур і 2-3 л/га на багаторічних насадженнях.

Викорінювальне протигрибкове обприскування 3% розчином плодових дерев і виноградників проводиться рано навесні (до появи листя) і восени (після листопаду).

Для захисту вегетуючих рослин від борошнистих рос усіх видів і кліщів використовується 4-5 л/га препарату.

Високоефективне сірчане мікродобриво ОРАКУЛ® сірка актив із властивостями фунгіциду та акарициду, створене за технологією PowerShield 3

На що необхідно звертати увагу під час роботи з ОРАКУЛ® сірка актив?

Це насамперед кислотність робочого розчину. Якщо у звичайних умовах розчинити 3 літри сірки у 200 літрах води, водневий показник зупиняється на позначці 10,7 одиниці (див. фото). У цих умовах розчин може тривалий час зберігати прозорість. Але у разі зниження рН до 9 одиниць помутніння настає відразу. Новоутворена наносірка довгий час залишається в розчині й тільки після тривалого часу (близько доби) у стані спокою починає осідати осадом, який легко підіймається внаслідок перемішування. Якщо рН нижче 8,5 одиниці, цей процес прискорюється, у тому числі активніше виділяється їдкий газ, і це вже безповоротні втрати сірки. Можливі втрати сірки досягають від 5 до 15%.

Для мінімізації втрат сірки під час внесення препарату ОРАКУЛ® сірка актив необхідно дотримуватися черговості змішування препаратів. З огляду на те, що ОРАКУЛ® сірка актив зберігає тривалу стабільність у лужному середовищі, необхідно створити саме такі умови в баковій суміші. Для підвищення рівня лужності розчину необхідно додавати передусім препарати з лужним середовищем, а саме ОРАКУЛ® сірка актив, ВИМПЕЛ 2®, карбамід і вже після пестициди, що не бояться лужного гідролізу.

Приклад еталонної суміші: ОРАКУЛ® сірка актив 1-3 л/га + ВИМПЕЛ 2®, 500 мл/га + карбамід 10 кг/га – суміш прозора, коричневого кольору, яка залишається стабільною протягом 1 доби.

Захист від дефіциту сірки в рослинах

Достатній рівень живлення рослин таким елементом, як сірка, є однією з ключових позицій у процесах життєдіяльності, адже саме сірка бере участь у процесах утворення білків та нуклеїнових кислот, регулює ріст вегетативної маси. Тим самим збільшує врожайність культур, підвищує життєздатність рослин у складних умовах довкілля. Сірка сприяє фіксації азоту з атмосфери, оскільки позитивно впливає на утворення бульбочок у бобових рослин.

ОРАКУЛ® сірка актив ефективно ліквідує дефіцит сірки в рослинах. Не містить баластних домішок, тому не викликає опіків листя, повністю вбирається через листкову поверхню рослини.

Найбільшу потребу в сірці відчувають капустяні, бобові культури, цукрові буряки, цибуля, часник і картопля. Потреба в сірці залежить від рівня азотного живлення: чим вища доза азоту, тим більше рослини споживають сірки. Навесні спостерігається низький вміст сірки у кореневмісному шарі ґрунту через те, що сульфати високорухомі.

За нестачі сірки спостерігаються мармурові плями на молодих листках, забарвлення листя може бути від жовтого до червоного. Першими відчувають брак сірки верхні листки.

Позакореневе застосування препарату позитивно впливає на живлення рослин. Сірка, що входить до складу добрива, сприяє збільшенню відсотка білка і клейковини в пшениці, вмісту олії в соняшнику, сої та ріпаку. Сірка в складі ОРАКУЛ® сірка актив перебуває у частково відновленій формі, що дозволяє рослині включати її до біосинтезу амінокислот і білків з меншими витратами енергії.

Ще один елемент, що міститься в ОРАКУЛ® сірка актив, це натрій. У рослинах іони натрію виконують осморегулювальну функцію, подібно калію. Натрій важливий для транспорту речовин через мембрани. Тому, маючи у своєму складі натрій, препарат сприятливо впливає на зростання більшості рослин, особливо цукрових буряків. Підвищує вміст цукру, стійкість до посухи і збільшує площу листків.

Азот в ОРАКУЛ® сірка актив перебуває у відновленій формі (амідна), що допомагає розвитку коріння.

ОРАКУЛ® сірка актив має потужний фізіологічний вплив на рослину, який:

  • збільшує площу листків на 22%;
  • підвищує стійкість рослин до хвороб на 28%;
  • сприяє зростанню відсотка білка і клейковини у пшениці, вмісту олії у соняшнику, сої та ріпаку;
  • посилює розвиток коренів;
  • поліпшує живлення рослин.

Має потужні фунгіцидні та акарицидні властивості та забезпечує високу біологічну ефективність проти справжньої борошнистої роси, оїдіуму, американської борошнистої роси, кліщів і профілактичний ефект проти розвитку сірої гнилі та альтернаріозу.