ФертигаціяФертигація як ефективний метод внесення добрив

В умовах культурного землеробства, з активним виробництвом сільськогосподарської продукції, ґрунт втрачає величезну кількість елементів живлення, а тому відчуває гостру потребу у швидкому відновленні порушеного балансу.

Щоб поповнити запаси макро- та мікроелементів, більшість аграріїв використовують традиційний спосіб внесення добрив, який полягає у розкиданні мінеральних чи органічних речовин поверхнею орного горизонту. Перевагою методу є його простота та відносно невеликі витрати. Але недоліків у нього набагато більше.

Розкиданням неможливо розподілити добрива рівномірно. Поживні компоненти накладаються шарами чи зосереджуються плямами, за принципом «в одному місці густо, а іншому пусто».

Багато добрив не можна залишати на поверхні ґрунту, тому що елементи живлення з них швидко випаровуються або вимиваються. А закладення їх у ґрунт вимагає додаткових витрат.

Додає до проблеми й той факт, що рослини вкрай повільно поглинають необхідні елементи з солей, що погано розчиняються у воді, а їх вивільнення вимагає занадто високих витрат енергії. Багато компонентів живлення фіксуються ґрунтом, через що залишаються практично недоступними для кореневої системи рослин, а це негативно відбивається на врожайності.

Розв’язанням проблеми стала фертигація. Ця технологія дозволяє вносити добрива як рідкий розчин, що забезпечує подачу поживних компонентів прямо по магістралях зрошувальної системи. Таким чином, елементи живлення доставляють разом із поливною водою безпосередньо в прикореневу зону, забезпечуючи їх швидке поглинання.

Іригація

Метод фертигації був розроблений у 70-х роках минулого сторіччя і з того часу не перестає доводити свою високу ефективність. Результатом стало швидке поширення цієї технології по всьому світу. Насамперед її запровадили країни з високою культурою землеробства. Наприклад, в Ізраїлі фертигація використовується вже більше ніж на 75% площ.

Новий поштовх до розвитку та вдосконалення методу дало впровадження краплинного поливу та гідропоніки.

Плюси застосування фертигації

Фертигація дозволяє вносити добрива в оптимальні терміни та в рекомендованих дозах, зіставляючи їх обсяг і вміст як із фізичним станом, так і з фазою розвитку рослин.

Завдяки фертигації підживлення рослин здійснюється вибірково та дуже економно, що веде до зменшення непродуктивних втрат. По-перше, абсолютно виключається надмірна витрата поживних речовин. По-друге, відбувається їх повне поглинання, що особливо актуально, коли використовуються дорогі види добрив.

Фертигація дозволяє вносити відразу кілька типів добрив, до того ж одночасно з пестицидами та отрутохімікатами, значною мірою зменшуючи трудові та часові витрати.

Усе це у комплексі значно знижує собівартість одиниці виробленої сільськогосподарської продукції.

Одночасну іригацію та фертигацію можна проводити як в умовах відкритого ґрунту, так і в теплицях, оранжереях та парниках. Ця технологія підходить для всіх польових, баштанних, овочевих, садових, ягідних та декоративних культур.

Отже, метод фертигації дозволяє:

  1. Вносити поживні речовини у будь-який період вегетації включно з пізніми фазами розвитку рослин, що неможливо за традиційного способу внесення добрив.
  2. Підтримувати оптимальний рівень елементів живлення у ґрунті (з урахуванням його поглинальної здатності, видової приналежності рослин, погодних умов та інших факторів).
  3. Застосовувати добрива з максимальною ефективністю, виключаючи їх перевитрату або нецільове використання.
  4. Нівелювати негативний вплив на екосистему, зокрема забруднення ґрунтових вод, а також засолення та вилуговування ґрунту.
  5. Виключити накопичення у рослинах нітратів та інших небезпечних для здоров’я речовин.
  6. Застосовувати складні розчини, що містять відразу декілька видів добрив з різними фізико-хімічними характеристиками, включаючи рівень гігроскопічності, гранулометричний склад, ступінь злежуваності тощо.
  7. Значно знизити відсоток вимивання поживних речовин із ґрунту.

До переваг застосування фертигації можна віднести і зниження вимог до якості ґрунту. З появою методу краплинного поливу в аграріїв з’явилася можливість використати раніше непридатні для вирощування рослин землі. Тепер отримувати врожай багатьох культур вдається навіть на піщаних та засолених ґрунтах, а також на ділянках, розташованих на схилах.

Недоліки фертигації

Видима річ, що головним мінусом застосування фертигації можна вважати досить високий рівень початкових інвестицій, які необхідні для придбання обладнання та його подальшого монтажу.

До недоліків можна віднести й той факт, що ця технологія вимагає як мінімум спеціальної підготовки та певного рівня знань. Наприклад, для того, щоб правильно розрахувати дозування добрив, доведеться враховувати безліч факторів, як-от склад ґрунту та ступінь його вологості, потреба тієї чи іншої агрокультури у певних елементах, рівень кислотності, що використовується для поливу води тощо. А для цього потрібно регулярно контролювати ступінь концентрації у ґрунті певних макро- та мікроелементів.

Крім того, необхідно враховувати, що деякі компоненти у складних сумішах утворюють нерозчинний осад, який може забити та вивести з ладу магістралі системи зрошення.

Підготувати правильний розчин на око не вийде, оскільки існує високий ризик отримати передозування, що негативно позначиться на стані рослин. На відміну від традиційного способу внесення добрив, фертигація помилок не прощає, їх наслідки можуть бути вкрай руйнівними.

Отже, для того, щоб ефективно застосовувати цей метод, кваліфікація фахівців має бути на відповідному рівні.

Іригація

Хелатні добрива у фертигації

На сьогодні дедалі більшої популярності набувають водорозчинні хелатні добрива на основі органічних кислот.

Зараз такі препарати активно використовуються у фертигації. Вони повністю засвоюються рослинами, не вступають у реакцію із ґрунтом і не зв’язуються з ним. Саме такі добрива є ідеально збалансованими за своїм складом, що дає змогу отримувати хороший ефект внаслідок їх використання.

Мікродобрива серії ОРАКУЛ® чудово компенсують дефіцит поживних елементів навіть за несприятливих погодних умов. Неодноразово доведено, що внаслідок застосування цих препаратів рівень урожайності окремих сільськогосподарських культур зростає до 30%, а вирощена продукція має вищі споживчі характеристики.

До плюсів добрив  ОРАКУЛ® належить і можливість їх застосування в одній баковій суміші з іншими видами мінеральних добрив, пестицидами та стимуляторами росту.

Ще одна перевага таких мікродобрив полягає у вмісті спеціального компонента, який перешкоджає появі осаду у жорсткій воді, тим самим усувається небезпека виходу з ладу систем зрошення або обприскувачів.

Принцип дії методу фертигації

Якщо уявити цю технологію схематично, вона виглядає так: в окремій місткості перебуває концентрована поживна суміш, яка називається матковою, з неї малими дозами виводиться певна кількість рідких добрив, які потрапляють у загальний водний потік і далі поширюються по зрошувальних магістралях разом із водою для поливу.

Існує безліч різних моделей систем зрошення, що діють за схожим принципом, зокрема балонна система, Вентурі, використання інжекторних помп різних типів тощо.

Звісно, встановлення таких зрошувальних модулів – задоволення не з дешевих. Але є й добрі новини: всі інвестиції у фертигацію швидко окупаються завдяки високій ефективності такої технології.