1l Crosslips
Характеристики
Склад
г/л
Солі карбокси-, оксипохідних природних полімерів
40,8
Вуглеводні, що мають кисневмісні замісники
25,2
Солі алкоксикарбонових кислот заміщених ароматичних вуглеводнів
18
Кремнійвмісні сполуки
25,2
----------------------------
---------------------
Тара:
1 л

Вивчаючи особливості росту та розвитку рослин сої та ріпаку, фахівцями наукового відділу компанії DOLINA був створений спеціалізований стимулятор росту для ріпаку та сої CROSSLIPS®, який містить у своєму складі синтетичні аналоги природних регуляторів росту.

Ці речовини, утворюються в процесах обміну і необхідні в дуже малих кількостях для запуску та регуляції фізіологічних і генетичних програм рослин. Рослинні регулятори росту формуються в певних тканинах рослин і транспортуються в інші органи та тканини, впливаючи на такі основні фізіологічні процеси, як: зростання, розвиток, формоутворення та адаптація до факторів довкілля.

Активні складові стимулятора CROSSLIPS® цілеспрямовано діють на компетентні до цих речовин клітини, тобто клітини, у мембранах та цитоплазмі яких присутні специфічні рецептори.

Взаємодія речовини зі своїм рецептором запускає ланцюг реакцій перетворення сигналу в функціональні відповіді клітини.

Також завдяки зазначеним ефектам діючі речовини стимулятора CROSSLIPS® нівелюють дію абсцизової кислоти. Абсцизова кислота перебуває в усіх органах та тканинах рослини і може синтезуватися в багатьох із них: листі, корінні, насінні.

Абсцизова кислота загальмовує ростові та метаболічні процеси, пригнічує транспірацію вологи в умовах посухи, а також полегшує опадання квіток та плодів багатьох рослин.

Нестача вологи призводить до різкої активації синтезу цього фітогормону та його виходу з місць депонування у внутрішньо- та позаклітинний простір. У клітинах вона викликає швидкий вихід калію, внаслідок чого знижується тургор цих клітин та закриваються продихи.

Складові CROSSLIPS® є антагоністами абсцизової кислоти, що дозволяє зменшити її вплив на рослинний організм та підвищити інтенсивність технології вирощування.

Переваги застосування CROSSLIPS на сої

Переваги застосування CROSSLIPS на озимому та ярому ріпаку

 

 

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Культура Технологія Фаза Норма внесення, мл/га
Соя
на початку цвітіння 50
Озимий ріпак
Інтенсив 4-6 листків

великого бутону

50
Стандарт на початку цвітіння 50
Ярий ріпак
Інтенсив 4-6 листків

великого бутону

50
Стандарт на початку цвітіння 50